Beijer Alma

Internationell, börsnoterad industrigrupp inom komponenttillverkning och industrihandel.

Beijer Alma AB är en internationell, börsnoterad industrigrupp inom komponenttillverkning och industrihandel. Affärsidén är att förvärva, äga och utveckla företag med god tillväxtpotential.

Verksamheten bedrivs i dotterbolagen Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech, där arbetet med tillväxt inriktas på följande områden:

Produkter och koncept med högt kundvärde.
Internationell marknadstäckning.
Hög marknadsandel.
Diversifierad kund- och leverantörsbas.

Verkstad. Alla koncernbolag levererar produkter, tjänster och lösningar till företag i denna bransch, som är koncernens största. Leveranserna omfattar bland annat industrifjädrar, banddetaljer, kablar, kablage samt insats-och maskinvaror.

Fordon original. Beijer Almas komponenter levereras till tillverkare av personbilar, lastbilar, entreprenadmaskiner samt andra tyngre fordon – exempelvis kablar, olika typer av fordonsfjädrar samt slang och gjuteriförnödenheter.

Chassifjädrar. Lesjöfors har marknadens bredaste utbud av egentillverkade fordonsfjädrar för europeiska och asiatiska personbilar samt för lätta transportbilar. Produkterna levereras till reservdelsmarknaden, där Lesjöfors har en ledande position i Europa.

Försvar. Koncernens produkter återfinns i olika typer av militär teknologi. Exempelvis kablar och kablage som används i kommunikationsutrustning, fartyg, helikoptrar, undervattensteknik samt fjädrar och banddetaljer för militära applikationer.

Infrastruktur. Typiska kundsegment i denna bransch är publika transporter och infrastrukturprojekt. Koncernbolagen levererar kablar och andra komponenter till transportsektorn, industrigummi till kunder i byggbranschen samt fjädrar för vibrationsdämpning i infrastrukturprojekt.

Telekom. Beijer Almas bolag levererar kablar till systemtillverkare inom mobil telekom samt fjädrar och andra komponenter till företag som utvecklar och tillverkar mobiltelefoner. Merparten av dessa leveranser går till kunder på den asiatiska marknaden.

Energi. Koncernen arbetar med kunder inom energiproduktion och kraftdistribution och levererar exempelvis kabel och kablage till kärnkrafts- och oljeindustrin samt till gasturbiner, fjädrar och andra komponenter till elkraftbolag samt maskinutrustning inom offshore.

Beijerinvest AB är med närstående bolag och stiftelser majoritetsägare i Beijer Alma AB, med 27 % av kapitalet och motsvarande 54 % av rösterna.

VD: Bertil Persson.

www.beijeralma.se