Håkan Gustavson

Håkan Gustavson

Advisor

Pär Kastengren

Pär Kastengren

Investment Analyst

Cecilia Persson

Cecilia Persson

Ekonomi

Magnus Loxdal

Magnus Loxdal

Kontor

Jan Björkman

Jan Björkman

Advisor

Anders Wall

Anders Wall

Hedersordförande

Anders Eller

Anders Eller

VD

Styrelse

Johan Wall

Johan Wall

Ordförande

Utbildning: Civilingenjör KTH Stockholm, Visiting Scholar, Stanford University.
Styrelseordförande i Beijer Alma AB, Svenskt Tenn AB m.fl. Styrelseledamot i Skirner AB, Crafoordska stiftelsen, Kjell & Märta Beijers Stiftelse, Anders Walls Stiftelse, Uppsala Universitet m.fl.
Tidigare befattningar: VD på Beijerinvest, Bisnode, Enea, Framfab och Netsolutions.

Cecilia Gunne

Cecilia Gunne

Ledamot

Advokat och partner vid Lindskog Malmström Advokatbyrå KB. Skatterådgivare specialiserad på entreprenörers svenska och internationella skattefrågor, person- och kapitalbeskattning, in- och utflyttningar samt beskattning av stiftelser och fonder.
Tidigare kammarrättsassessor vid Kammarrätten i Stockholm till 1987, rättssakkunnig vid Finansdepartementet till 1990, bankjurist vid SEB till 2004, VD för Catella Sponsor AB till 2012.
Övriga styrelseuppdrag: Serendipity Innovations AB, Serendipity Ixora AB, Postkodstiftelsen, Stiftelsen Nobel Center, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararnas Service AB, Föreningen Skatterättsliga klubben.

Joacim Sjöberg

Joacim Sjöberg

Ledamot

Utbildning: Jur kand samt studier i ekonomi, Stockholms Universitet och London School of Economics.
Chef Capital Markets Nordics, Jones Lang LaSalle.
Tidigare befattningar: Chef Corporate Finance Swedbank, Chef Corporate Finance Öhman Fondkommission, Chef Corporate Finance HSH Nordbank, Alfred Berg Fondkommission, Enskilda Securities. Advokat Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Pär Nuder

Pär Nuder

Ledamot

Utbildning: Jur kand
Styrelseordförande i Tredje AP-fonden, AMF, Hemsö och Öbergs färghus. Styrelseledamot i Fabege, Skistar, IP Only och Cleanergy. Senior Counselor Albright Stonebridge Group. Industrial advisor åt EQT.
Tidigare befattningar: Finansminister, samordningsminister och statsministerns statssekreterare. Ordförande i Vasallen och styrelseledamot i Vin & Sprit AB.

Fredrik Persson

Fredrik Persson

Ledamot

Utbildning: Civilekonom
Styrelseordförande i Svensk Handel, vice ordförande Svenskt Näringsliv, styrelseledamot i AB Electrolux, Hufvudstaden AB, Ahlström Capital Oy mfl.
Tidigare befattningar: VD och koncernchef Axel Johnson AB.