Anders Eller har utsetts till ny vd för Beijerinvest. Anders kommer närmast från Seco Tools där han är produktlinjechef samt medlem av koncernledningen. Innan dess var han investment manager på Nordstjernan. Dessa erfarenheter kommer väl till pass i Beijerinvests fortsatta arbete med företagsförvärv och utveckling. Anders Eller är 41 år och är för närvarande produktlinjechef...

Läs Mer

I maj 2012 erbjöds Beijerinvest att som minoritetsinvesterare stötta fyra entreprenörer med idéer och planer på att starta dosapotek.  En av entreprenörerna var tidigare Anders Wall-stipendiat. Beijerinvests tänkta roll som initial finansiär och förhandlingsstöd i framförallt finansieringsfrågor utvecklades över tiden till att bli alltmer omfattande både strategiskt,...

Läs Mer

Beijerinvest har idag tecknat avtal om förvärv av Osby Glas AB, en ledande sekundärtillverkare av glas. Osby Glas omsätter drygt 100 miljoner kronor och har 55 anställda, framförallt vid produktionsanläggningen i Osby. “Osby Glas är ett fint och välskött företag med en stark marknadsposition och stor potential. Bolagets tydliga fokus på att vara en högserviceleverantör samt...

Läs Mer

Beijerinvest har idag tecknat avtal om förvärv av Badia AB, ett av Sveriges ledande företag inom pool och spa-bad med kända varumärken som PoolKungen och Royal Spas. Badia omsätter cirka 85 miljoner kronor och har 20 anställda med huvudkontor i Mölndal och lokala säljkontor med utställningar på ett flertal orter i Sverige. "Badia har sedan starten år 2003 vuxit mycket kraftigt och...

Läs Mer

Beijerinvest har idag tecknat avtal om förvärv av Vattentornet AB, en ledande leverantör av nätanslutna vattenmaskiner. Vattentornet omsätter knappt 20 miljoner kronor och har 8 anställda som arbetar i bolagets lokaler i Västberga. “Vattentornet har en stark marknadsposition inom sin nisch. Vattenmaskinsmarknaden är mycket intressant både ur ett miljöperspektiv samt ett ekonomisk...

Läs Mer