Beijer Academy – knutpunkt för kompetens och personalvård

Beijerinvest utvecklar inte bara företag. Lika viktigt är det att erbjuda de människor som arbetar i våra företag en personlig utveckling – särskilt med tanke på att det är medarbetarna som gör skillnaden och möjliggör de förändringar som lyfter en verksamhet. Via Beijer Academy har vi unika möjligheter att erbjuda just detta.

Beijer Academy är vårt eget företagsuniversitet, men också ett forum för personalvård med fester och andra sociala aktiviteter. Verksamheten finansieras genom närstående stiftelser i Beijersfären.

Via Beijer Academy får medarbetarna i våra företag möjlighet att bredda kunskaperna och växa i sina yrkesroller. Kompetensutvecklingen kan vara individuellt anpassad och innefatta externa kurser och utbildningar i Sverige eller utomlands, exempelvis inom marknadsföring/försäljning, produktutveckling, logistik eller ekonomistyrning.

Beijer Academy erbjuder även gemensamma satsningar som kan riktas specifikt till vd:ar eller ekonomiansvariga, bland annat utbildningar, seminarier, workshops, studiebesök och liknande kompetensutvecklande aktiviteter.

Sist men inte minst stöttar Beijer Academy även företagsevenemang och liknande aktiviteter som hjälper till att öka trivseln och sammanhållningen i Beijersfären.