Anders Eller

Anders Eller

VD

Per Bodén

Per Bodén

CFO & Investment Manager

Marc Axelsson

Marc Axelsson

Investment Associate

Ida-Maria Eriksson

Ida-Maria Eriksson

Investment Associate

Cecilia Persson

Cecilia Persson

Ekonomi

Styrelse

Johan Wall

Johan Wall

Ordförande

Utbildning: Civilingenjör KTH Stockholm, Visiting Scholar, Stanford University.
Styrelseordförande i Beijer Alma AB, Svenskt Tenn AB m.fl. Styrelseledamot i Skirner AB, Crafoordska stiftelsen, Kjell & Märta Beijers Stiftelse, Anders Walls Stiftelse, Uppsala Universitet m.fl.
Tidigare befattningar: VD på Beijerinvest, Bisnode, Enea, Framfab och Netsolutions.

Cecilia Gunne

Cecilia Gunne

Ledamot

Advokat och partner vid Lindskog Malmström Advokatbyrå KB. Skatterådgivare specialiserad på entreprenörers svenska och internationella skattefrågor, person- och kapitalbeskattning, in- och utflyttningar samt beskattning av stiftelser och fonder.
Tidigare kammarrättsassessor vid Kammarrätten i Stockholm till 1987, rättssakkunnig vid Finansdepartementet till 1990, bankjurist vid SEB till 2004, VD för Catella Sponsor AB till 2012.
Övriga styrelseuppdrag: Serendipity Innovations AB, Serendipity Ixora AB, Postkodstiftelsen, Stiftelsen Nobel Center, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararnas Service AB, Föreningen Skatterättsliga klubben.

Joacim Sjöberg

Joacim Sjöberg

Ledamot

Utbildning: Jur kand samt studier i ekonomi, Stockholms Universitet och London School of Economics.
Chef Capital Markets Nordics, Jones Lang LaSalle.
Tidigare befattningar: Chef Corporate Finance Swedbank, Chef Corporate Finance Öhman Fondkommission, Chef Corporate Finance HSH Nordbank, Alfred Berg Fondkommission, Enskilda Securities. Advokat Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Pär Nuder

Pär Nuder

Ledamot

Utbildning: Jur kand
Styrelseordförande i Tredje AP-fonden, AMF, Hemsö och Öbergs färghus. Styrelseledamot i Fabege, IP Only och Cleanergy. Senior Counselor Albright Stonebridge Group. Industrial advisor åt EQT.
Tidigare befattningar: Finansminister, samordningsminister och statsministerns statssekreterare. Ordförande i Vasallen och styrelseledamot i Vin & Sprit AB.

Håkan Gustavson

Håkan Gustavson

Ledamot

Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.
Chef Beijer Ventures och styrelseledamot i OrganoClick, Serendipity Ixora, E. Öhman J:or Fonder, Sturebadet m.fl.
Tidigare befattningar: CFO Beijerinvest, Niscayah, Enea Software och MEC.

Anders Wall

Anders Wall

Hedersordförande