Om Beijerinvest

En del av Beijersfären

Beijerinvest är ett familjeägt investmentbolag utan exit-horisont som äger och utvecklar välskötta företag med en stark entreprenörskultur. Fokus är på långsiktigt värdeskapande genom att behålla företagens entreprenörsanda, och därtill addera ledarskap, kunskap och finansiella resurser.

Beijerinvest är en del av den familjeägda Beijersfären med en kontrollpost i börsnoterade Beijer Alma – en internationell koncern med inriktning på komponenttillverkning och industrihandel. I Beijersfären ingår även Beijer Ventures som har mindre innehav i ett trettiotal entreprenörsföretag inom exempelvis förnyelsebar energi, medicinteknik, fintech och logistik. Till sfären hör också stiftelser och organisationer, som stödjer entreprenörskap, forskning och utbildning.

Beijerinvest går in som majoritetsägare i mogna företag med en stark entreprenörskultur och förmåga till lönsam tillväxt. Företagen ska uppvisa ett rörelseresultat i storleksordningen 10–30 MSEK, ha sin hemvist i Sverige och ha en tydlig utvecklingspotential med Beijerinvest som ägare.

Med mogna menar vi:

  • Beprövad affärsmodell
  • Etablerade produkter, tjänster och tekniska lösningar
  • Stabilt kassaflöde

Investeringskriterier