I maj 2012 erbjöds Beijerinvest att som minoritetsinvesterare stötta fyra entreprenörer med idéer och planer på att starta dosapotek.  En av entreprenörerna var tidigare Anders Wall-stipendiat.

Beijerinvests tänkta roll som initial finansiär och förhandlingsstöd i framförallt finansieringsfrågor utvecklades över tiden till att bli alltmer omfattande både strategiskt, operationellt och finansiellt.  Sedan slutet av 2013 har Beijerinvest tagit ansvar för Svensk Dos såsom huvudägare.

Svensk Dos AB har utvecklats starkt.  Under 2015 omsatte bolaget 260 mkr med  lönsamhet och fick bland annat förlängt förtroende från Svensk Dos två befintliga kunder samt vann två nya större upphandlingar som framöver väntas tredubbla Svensk Dos omsättning.

Svensk Dos ägare, Beijerinvest och grundarna, har nu beslutat sälja bolaget till Oriola-KD som tar vid i februari 2016.  Oriola-KD är en bättre ägare för bolagets framtida utveckling då de redan är en stor aktör på den svenska apoteksmarknaden som grossist och genom apotekskedjan Kronan.

Svensk Dos agerar på en marknad som präglas av få kunder – fem kontrakt med en total omsättning om SEK2mdr.  Lagen om offentlig upphandling tillämpas fullt ut, vilket innebär att i princip endast lägsta pris är utslagsgivande och kunderna enligt lag inte kan uppskatta och betala för extraordinär kvalitet och servicenivå.  Detta gör att ett Svensk Dos långsiktigt inte lämpar sig för Beijerinvest med vårt fokus på låg operationell risk och på kundnytta genom kvalitet, servicenivå och kundanpassad utveckling.