Beijer Academy är Beijersfärens eget företagsuniversitet. I september genomfördes ännu ett Management Summit.  Högst upp på dagordningen stod digitaliseringen och hur den påverkar framför allt marknadsföring och försäljning.

Det är tredje året i rad som Beijer Academy bjuder in till Management Summit. Och som alltid bygger programmet på ett tema. Förra året handlade det om utvecklingsstrategin Lean, men nu var det alltså fokus på digitalisering.

– Vi fick en inblick i trender inom digitalisering genom Henrik Larsson-Broman, forskare och föreläsare på området. Och genom Patrik Romberg som är kommunikationsdirektör i Trelleborgkoncernen fick vi ett exempel på hur digitaliseringen går till i praktiken, berättar Anders Eller, vd för Beijerinvest.

Tanken med Beijer Academy är att få medarbetarna i sfärens olika verksamheter att bredda kunskaperna och växa i sina yrkesroller. Kompetensutvecklingen kan också anpassas individuellt. Verksamheten finansieras av stiftelserna i Beijersfären.

Olika perspektiv

Management Summit lockade ett trettiotal deltagare, bland annat ledningsgrupp och styrelseledamöter i Beijerinvest, men även representanter från dotterbolagens ledningsgrupper och från systerkoncernen Beijer Alma. Arrangemanget pågick från lunch till lunch och senare på dagen anslöt kollegor från Beijerstiftelserna, Svenskt Tenn och andra delar av sfären.

– Det gjorde att vi diskuterade digitalisering från många perspektiv och det var givande, konstaterar Anders Eller. Dessutom delade Anders Wall med sig av sina erfarenheter som entreprenör och företagsledare medan styrelseledamoten Pär Nuder bjöd på en internationell utblick kring det politiska läget.

Jobba snabbare, effektivare

Beijerinvests ledning och medarbetare passade också på att prata digitalisering och andra framtidsfrågor med avstamp i den egna verksamheten.

– En reflektion hos mig är att mindre organisationer ofta har enklare att dra nytta av digitaliseringens möjligheter, summerar Anders Eller. I stora koncerner kan man nästan tala om ”skalnackdelar” när den här typen av frågor hanteras. Det öppnar upp möjligheter som vi ska ta tillvara på.

Nu planeras en fortsättning, där digitaliseringen fångas upp i ett seminarieprogram 2018 som vänder sig till medarbetare i Beijerinvest med dotterbolag.

För ytterligare information, kontakta

Anders Eller
VD
anders.eller@beijerinvest.se
0703-89 50 77

 

 

Beijer Academy – knutpunkt för kompetens och personalvård

Beijerinvest utvecklar inte bara företag. Lika viktigt är det att erbjuda de människor som arbetar i våra företag en personlig utveckling – särskilt med tanke på att det är medarbetarna som gör skillnad och möjliggör de förändringar som lyfter en verksamhet. Via Beijer Academy har vi unika möjligheter att erbjuda just detta. Beijer Academy är vårt eget företagsuniversitet, men också ett forum för personalvård med fester och sociala aktiviteter. Verksamheten finansieras genom närstående stiftelser i Beijersfären.